Dostępne kursy

Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne materialne - teoria i praktyka stosowania przepisów Kodeksu karnego.

Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie

Prognozowanie ryzyka kontraktów i zapobieganie oszustwom. Eliminacja zagrożeń związanych z zawieraniem umów biznesowych. Trafna ocena konkurencji rynkowej.

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Pełny kurs zawodowy wywiadu gospodarczego. Uczy jak samodzielnie weryfikować kontrahentów i konkurencję oraz poszukiwać majątek dłużników pod egzekucję komorniczą.